نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران 
  نسرین طباطبائی حصاری 1-20
  بازدید: 245
  باهم‌فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات‌متحده 
  مصطفی السان ; خلود دریس ; ليلا نجفي زاده 21-38
  بازدید: 240
  تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل 
  احد قلی زاده منقوطای 39-69
  بازدید: 183
  موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری 
  عبدا... خدابخشی 70-89
  بازدید: 208
  حمایت از طرح و بسته‌بندی محصولات در قالب شاخه‌های حقوق مالکیّت فکری 
  زهرا شاکری ; سعید حبیبا ; سهیلا نورعلی 90-111
  بازدید: 222
  تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت 
  ابراهیم عبدی پور فرد ; علی فتوحی راد 112-135
  بازدید: 217