نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی 
  عباس نیازی ; ایام کمرخانی ; محسن جلیلیان 1-22
  بازدید: 32
  مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق 
  محمد راسخ ; مجتبی حسینی 23-39
  بازدید: 31
  محدودیت‏های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره‏برداری از منظر حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا) 
  سیما طوفانی اصل ; رضا معبودی نیشابوری 40-67
  بازدید: 20
  بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فضای کسب‌وکار 
  حسن وکیلیان 68-96
  بازدید: 18
  تبلیغات تجاری مقایسه¬ای 
  مصطفی بختیاروند ; اکرم آقامحمدی 97-123
  بازدید: 38
  تأثیر تحریم بانکی به‌مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی 
  سید یاسر ضیایی ; مهدی تلبا 124-145
  بازدید: 69