نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ) با تاکید بر فقر و اشتغال (  PDF    دانلود : 5554
  تقی ابراهیمی سالاری ; سیدمحمد سیدحسینی
  بازدید: 1518
  حقوق بنیادین مصرف کننده (مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران با مقررات اتحادیه اروپا و اصول راهنمای سازمان ملل متحد)  PDF    دانلود : 7193
  ابراهیم تقی زاده
  بازدید: 3168
  الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران  PDF    دانلود : 5559
  هادی حاج‌زاده
  بازدید: 1499
  هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی  PDF    دانلود : 4992
  عبدالحسین شیروی ; اعظم انصاری
  بازدید: 905
  حمایت از طلبکاران در قبال قراردادهای با انگیزه فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه  PDF    دانلود : 5433
  سیدمحمدمهدی قبولی درافشان ; سعید محسنی
  بازدید: 1220
  بررسی ویژگی شخصی و اقتصادی تعهدات با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه  PDF    دانلود : 5109
  علیرضا یزدانیان
  بازدید: 1407