نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه  PDF    دانلود : 6291
  ابراهیم رهبری ; محمدحسین قیاسی ; یزدان گودرزی فراهانی
  بازدید: 20184
  احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین  PDF    دانلود : 4850
  حسین صابری ; حسین حلبیان
  بازدید: 1227
  الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم  PDF    دانلود : 5679
  مهدی فیضی
  بازدید: 947
  حادثه و فاجعه: بررسی تحول خطرات و جبران آنها  PDF    دانلود : 5181
  علی قسمتی تبریزی
  بازدید: 1921
  ابهام در ورشکستگی بین‎المللی؛ در جستجوی دیدگاه مناسب  PDF    دانلود : 8109
  سام محمدی ; حسام كدیور
  بازدید: 1084
  قراردادهای تبعیض‌ آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا  PDF    دانلود : 4910
  رضا معبودی نیشابوری
  بازدید: 1595