نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن‏ در حقوق نرم  PDF    دانلود : 1744
  عبدالحسین شیروی ; محمد حسین وکیلی مقدم
  بازدید: 1053
  بررسی ارتباط توسعه‌یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران  PDF    دانلود : 2181
  مهدی خداپرست مشهدی ; ماندانا غفوری ساداتیه
  بازدید: 920
  سیاست جنایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی  PDF    دانلود : 1320
  سید حسین حسینی ; زهرا احمدی
  بازدید: 778
  نقش کارائی سیستم قضائی در سهولت کسب و کار  PDF    دانلود : 1461
  ابوالفضل شاه‌آبادی ; رقیه پوران
  بازدید: 624
  بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی  PDF    دانلود : 1794
  حسن حیدری ; رقیه علی نژاد
  بازدید: 864
  بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه  PDF    دانلود : 1730
  محبوبه عبدالهی ; سیداحمدی سجادی سید علی
  بازدید: 883