نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه  PDF    دانلود : 782
  نجف لک زایی ; هادی حاج زاده
  بازدید: 329
  پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر  بدون عنوان    دانلود : 985 PDF    دانلود : 1269
  عبدالرّضا جوان جعفری ; امیر سودمندراد
  بازدید: 541
  پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن  PDF    دانلود : 866
  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی ; مهدی دهقان
  بازدید: 384
  بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی  PDF    دانلود : 831
  اعظم امینی ; صدیقه ابک
  بازدید: 378
  اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست  PDF    دانلود : 1082
  محمد حسین رمضانی قوام آبادی
  بازدید: 680
  جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی  PDF    دانلود : 924
  حسام قپانچی ; حمیدرضا دانش ناری ; زهرا دانش ناری
  بازدید: 390