نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت  PDF    دانلود : 994
  محمد عابدی
  بازدید: 476
  امتناع یک‌جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت‌های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران  PDF    دانلود : 2032
  ابراهیم رهبری ; محمود جعفری چالشتری
  بازدید: 1700
  مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق  PDF    دانلود : 801
  عصمت گلشنی ; سید مهدی حسینی مدرس
  بازدید: 286
  بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی  PDF    دانلود : 891
  سید علی سید احمدی سجادی ; امیر باقریان
  بازدید: 527
  بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور  PDF    دانلود : 1908
  حجت مبین ; امین امیرحسینی
  بازدید: 10107
  بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران  PDF    دانلود : 873
  اعظم قزلباش ; محمود هوشمند ; سید مهدی نعمتی خیرآبادی
  بازدید: 451