نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی  بدون عنوان    دانلود : 315 PDF    دانلود : 210 PDF    دانلود : 150
  عباس نیازی ; ایام کمرخانی ; محسن جلیلیان 1-22
  بازدید: 230
  مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق  PDF    دانلود : 302 PDF    دانلود : 143
  محمد راسخ ; مجتبی حسینی 23-39
  بازدید: 195
  محدودیت‏های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره‏برداری از منظر حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا)  PDF    دانلود : 137 PDF    دانلود : 113
  سیما طوفانی اصل ; رضا معبودی نیشابوری 40-67
  بازدید: 127
  بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فضای کسب‌وکار  PDF    دانلود : 133
  حسن وکیلیان 68-96
  بازدید: 160
  تبلیغات تجاری مقایسه ای  PDF    دانلود : 211
  مصطفی بختیاروند ; اکرم آقامحمدی 97-123
  بازدید: 212
  تأثیر تحریم بانکی به‌مثابه فورس ماژور بر نظام حقوقی گشایش اعتبار اسنادی  PDF    دانلود : 330
  سید یاسر ضیایی ; مهدی تلبا 124-145
  بازدید: 270