##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا معبودی نیشابوری

چکیده

قراردادهای تبعیض‌ آمیز یکی از مباحث چالش ‌برانگیز حقوق رقابت در نظام‌های ‌حقوقی مختلف است. قراردادهای‌مزبور، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقدکننده‌ی آنها، درتنظیم قیمت یا سایر مفاد این‌قراردادها در اوضاع و احوال یکسان، بین طرف‌های مختلف قراردادیِ خود، إعمال تبعیض می‌نماید و بدون دلیل‌ موجه، نسبت به برخی طرف‌ها، قیمت پایین‌تر و یا شرایط سهل‌تر و نسبت به دیگران، قیمت بالاتر و یا شرایط سنگین‌تر قائل می‌شود. در این خصوص، یکی از موضوعات اختلاف‌ برانگیز، این است که آیا تمامی مصادیق قراردادهای‌تبعیض‌ آمیز، همواره بایستی غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت تلقی ‌شوند یا اینکه استثنائاتی برای ممنوعیت تبعیض، وجود دارد و در فرض اخیر، با چه‌ معیارهایی می‌توان قراردادهای ‌تبعیض‌ آمیز مخالف حقوق رقابت را از مصادیق مجاز، تفکیک نمود. هم‌چنین موضوع ضمانت اجرای ممنوعیت قراردادهای‌ تبعیض‌ آمیز نیز از جمله مطالب شایسته‌ی بحث و بررسی‌است. با توجه به اینکه ادبیات حقوقی فارسی در خصوص سوالات و ابهامات مربوط به این موضوع، از غنای کافی برخوردار نیست و موضع مقررات ایران نیز در این خصوص، علی‌رغم نقاط قوت فراوانی که دارد، نیازمند برخی اصلاحات است. در این مقاله، تحلیل تطبیقی مقررات حقوق ایران و اتحادیه‌اروپا و ایالات متحده، مطمح نظر قرارگرفته و پیشنهادی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، جهت انطباق بیشتر با ضرورت‌های نظری و عملی این موضوع، ارائه گردیده‌ است.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
معبودی نیشابوریر. (2013). قراردادهای تبعیض‌ آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا. دانشنامه حقوق اقتصادی, 20(3). https://doi.org/10.22067/le.v20i3.34288
نوع مقاله
علمی پژوهشی