پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 24 شماره 11 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 بهار وتابستان 1396 «برون‌سپاری فرامرزی» و شیوه‌های تجارت خدمات در گاتس شکوه نامدار چکیده
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی «حسبه»؛ ابزار حقوقِ اقتصادیِ اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت‌پذیر و رقابت‌ناپذیر محمود باقری , محمّد صادقی چکیده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی ابهام در ورشکستگی بین‎المللی؛ در جستجوی دیدگاه مناسب سام محمدی , حسام كدیور چکیده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین حسین صابری , حسین حلبیان چکیده
دوره 25 شماره 13 (1397): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1397 استانداردهای بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی علی رضا انصاری مهیاری , لیلا رئیسی چکیده
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست محمد حسین رمضانی قوام آبادی چکیده
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها آیت مولائی چکیده
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی الزامات حقوقی بانکداری خصوصی و بررسی آنها در نظام حقوقی ایران هادی حاج‌زاده چکیده
دوره 25 شماره 13 (1397): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1397 الزامات مبارزه با پول¬شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی توحید شفیع زاده دیزجی , محمدعلی اردبیلی چکیده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی الگوی مجازات بهینه کارتل‌ها با درنظرگرفتن پیشینه جرم مهدی فیضی چکیده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 امتناع یک‌جانبه از اعطای لیسانس اختراع؛ تأملی تطبیقی در رهیافت‌های حقوق رقابت آمریکا، اتحادیه اروپا و ایرانو ایران ابراهیم رهبری , محمود جعفری چالشتری چکیده
دوره 23 شماره 9 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان 1395 باهم‌فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات‌متحده مصطفی السان , خلود دریس , ليلا نجفي زاده چکیده
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی ارتباط توسعه‌یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران مهدی خداپرست مشهدی , ماندانا غفوری ساداتیه چکیده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران اعظم قزلباش , محمود هوشمند , سید مهدی نعمتی خیرآبادی چکیده
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی در هشت کشور بزرگ اسلامی حسن حیدری , رقیه علی نژاد چکیده
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه محبوبه عبدالهی , سیداحمدی سجادی سید علی چکیده
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ولی رستمی , احمد کتابی رودی چکیده
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی عباس نیازی , ایام کمرخانی , محسن جلیلیان چکیده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 بررسی علل و ابعاد حقوقی ورشکستگی شرکت انرون آمریکا با تأکید بر حقوق شرکت‌های آمریکایی سید علی سید احمدی سجادی , امیر باقریان چکیده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور حجت مبین , امین امیرحسینی چکیده
دوره 19 شماره 1 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی فقهی وقف پول و آثار اقتصادی آن ) با تاکید بر فقر و اشتغال ( تقی ابراهیمی سالاری , سیدمحمد سیدحسینی چکیده
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه نجف لک زایی , هادی حاج زاده چکیده
دوره 21 شماره 6 (1393): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی اعظم امینی , صدیقه ابک چکیده
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368) وحید سینائی , سمیه زمانی چکیده
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 بررسی نقش و نحوه تأثیر گروه‌های ذینفع در سیاست‌گذاری برای فضای کسب‌وکار حسن وکیلیان چکیده
1 الی 25(از مجموع 84 مورد) 1 2 3 4 > >>