پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
دوره 24 شماره 12 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی راهکارهای حقوقی کاهش هزینه نمایندگی در شرکت‌های تجاری مجتبی زاهدیان , رضا علی پور , مهسا مشار موحد چکیده
دوره 25 شماره 13 (1397): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1397 راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی اسدالله یاوری , حامد ادریسیان چکیده
دوره 25 شماره 14 (1397): دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 رژیم حقوقی حاکم بر واردات و صادرات کالاهای نفتی در ایران با نگاهی تطبیقی سید نصراله ابراهیمی , زهرا کریمی فرد چکیده
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی سیاست جنایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی سید حسین حسینی , زهرا احمدی چکیده
دوره 21 شماره 5 (1393): دانشنامه حقوق اقتصادی ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن‏ در حقوق نرم عبدالحسین شیروی , محمد حسین وکیلی مقدم چکیده
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی سید محمد هادی قبولی درافشان , محمد تقی فخلعی , محمد حسن حائری چکیده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ابراهیم رهبری , محمدحسین قیاسی , یزدان گودرزی فراهانی چکیده
دوره 23 شماره 9 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان 1395 عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران نسرین طباطبائی حصاری چکیده
دوره 24 شماره 11 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی شماره 11 بهار وتابستان 1396 قانون حاکم بر حمل‌ونقل چندوجهی در چارچوب قواعد هامبورگ و قواعد رتردام نگار روخ چکاو , اعظم انصاری چکیده
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران سیدمحمدمهدی ساداتی چکیده
دوره 20 شماره 3 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی قراردادهای تبعیض‌ آمیز مخلّ رقابت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا رضا معبودی نیشابوری چکیده
دوره 25 شماره 14 (1397): دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 قواعد حاكم بر ورود و خروج سرمايه‌گذار خارجي در بازار سرماية ایران نرگس باقری مطلق , حمیدرضا صالحی چکیده
دوره 19 شماره 2 (1391): دانشنامه حقوق اقتصادی مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق» كاوه قبادی , حسین ناصری مقدم چکیده
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) مالکیت ظاهری سام محمدی , مجید عباس تبار فیروزجاه , علی صداقتی چکیده
دوره 24 شماره 12 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی ماهیت فقهی- حقوقی عمل کارگزاری در معاملات بورسی سید مرتضی شهیدی , نصراله جعفری خسروآبادی چکیده
دوره 24 شماره 12 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در معاملات سهام حسن رهپیک , محسن شمس الهی چکیده
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 محدودیت‏های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره‏برداری از منظر حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا) سیما طوفانی اصل , رضا معبودی نیشابوری چکیده
دوره 24 شماره 12 (1396): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی مسئولیت مدنی تولید و عرضه کنندگان خودروی معیوب در دوره تضمین حسن مکرمی , ابراهیم تقی زاده چکیده
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) مطالعه تأثیر اجرای قانون بورس اوراق بهادار تهران بر رفتار تحلیل‏گران مالی )مطالعه موردی: شرکت‏های عضو گروه صنعت سرمایه‏گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( صادق صفری , فرهاد شاه ویسی چکیده
دوره 20 شماره 4 (1392): دانشنامه حقوق اقتصادی مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا سید محمدمهدی قبولی درافشان , حمیدرضا دانش ناری , علی ساعت چی چکیده
دوره 25 شماره 14 (1397): دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1397 معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار ابراهیم عبدی پور , محمد صادقی , فرشته قنبری چکیده
دوره 22 شماره 8 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان 1394 مفهوم رگولاسیون در قلمرو حقوق محمد راسخ , مجتبی حسینی چکیده
دوره 23 شماره 10 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی(پاییز وزمستان 1395) مفهوم و دامنۀ توسعۀ خارجی شرکت‌های تجاری مهدی حقیقت جو , ابراهیم رهبری چکیده
دوره 22 شماره 7 (1394): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهاروتابستان 1394 مقایسه اثر مکاتب تفسیری اقتصادی و فرمالیستی بر حقوق عصمت گلشنی , سید مهدی حسینی مدرس چکیده
دوره 23 شماره 9 (1395): دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی بهار وتابستان 1395 موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری عبدا... خدابخشی چکیده
51 الی 75(از مجموع 84 مورد) << < 1 2 3 4 > >>